Diagnoza Wyższych Funkcji Słuchowych metodą Neuroflow (CAPD)

Punktor  O metodzie

Opis metody
Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy to nowoczesne narzędzia do diagnozy i interaktywnego treningu wyższych funkcji słuchowych.
U podstaw diagnozy i terapii APD (centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego) leży przekonanie, iż poprzez aktywne ćwiczenia można poprawić umiejętność efektywnego słyszenia a co za tym idzie i uczenia się. Automatyzacja tych procesów spowoduje wydłużenie czasu koncentracji uwagi słuchowej, sprawniejsze przyswajanie wiedzy kanałem słuchowym, mniejsze zmęczenie w trakcie nauki.
W efekcie poprawę procesu komunikowania (w tym stymulację rozwoju mowy) i uczenia się dziecka.

Szczególni adresaci to osoby, u których występują trudności w:
• opanowaniu języka ojczystego (opóźniony rozwój mowy, trudności artykulacyjne);
• nauce czytania, pisania, nauce języków obcych;
• rozumieniu mowy w niekorzystnych warunkach np. szumie ulicznym, szkolnym;
• rozumieniu mowy w salach z pogłosem;
• określeniu kierunku, z którego dociera dźwięk;
• dłuższym skupieniu uwagi słuchowej
• rozumieniu dłuższych wypowiedzi lub poleceń słownych
• różnicowaniu słów podobnie brzmiących;
• funkcjonowaniu w środowiskach z dużą ilośćią bodźców słuchowych

Powody w/w trudności to najczęściej:
• nieprawidłowości w rozwoju mózgu w okresie rozwoju płodowego, na skutek infekcji wirusowych takich jak: toksoplazmoza, cytomegalia, grypa a także wcześniactwo;
• uszkodzenia okołoporodowe na skutek niedotlenienia w czasie porodu, wysokiego poziomu bilirubiny, wylewów do OUN;
• różnorodne czynniki uszkadzające ośrodkowy układ nerwowy OUN we wczesnym dzieciństwie (zapalenia opon mózgowych, urazy głowy, uszkodzenia toksyczne);
• przeciążenie słuchu (praca zawodowa np. w call center) ale też częste i długie korzystanie z współczesnych technologii, nowych środków komunikacji, częste korzystanie ze słuchawek a w nich zbyt głośny dźwięk, wszechobecny i nasilony hałas);
• choroby uszu we wczesnym dzieciństwie wywołujące deprywację uszu (przerost migdałków, wysiękowe zapalenie uszu, przewlekłe katary, niewielkie niedosłuchy, etc.

Diagnoza APD obejmuje:
1. Uzupełnienie przez rodzica dziecka "Kwestionariusza oceniającego funkcje słuchowe"
2. Badanie testami Neuroflow, które oceniają:
• czas reakcji na bodźce słuchowe i wzrokowe
• rozumienie mowy w szumie
• uwagę słuchową (podzielność i separację uwagi słuchowej)
• rozdzielność częstotliwościową (różnicowanie wysokości dźwięku)
• aspekt czasowy przetwarzania dźwięków (rozdzielność czasowa, percepcja kolejności dźwięków)
• krótkotrwałą pamięć słuchową.
3. Raport z wynikami przeprowadzonych testów oraz omówienie ich.

TRENING SŁUCHOWY NEUROFLOW
Relacje rodziców uczniów biorących udział w treningu Neuroflow potwierdzają, że często już po pierwszym etapie ćwiczeń obserwują poprawę wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową. Inne często obserwowane korzystne zmiany po zastosowaniu treningu Neuroflow obejmują: poprawę pewności siebie, wzrost samooceny, obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań, poprawę komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych.
Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow zawiera ćwiczenia rozumienia mowy w obecności różnych bodźców zagłuszających – od przyjemnych jak śpiew ptaków czy szum morza poprzez neutralne rozmowy wielu osób, aż do denerwujących jak dźwięk elektrycznej szczoteczki do zębów.
Badania pilotażowe wykazały, że program Neuroflow usprawnia rozumienie zdań złożonych, dłuższych poleceń, poprawia ukierunkowanie uwagi słuchowej i wydłuża pamięć słuchową, co przekłada się na lepsze rozumienie mowy w hałasie. Bogactwo języka naturalnego zawartego w ćwiczeniach oraz włączenie do ćwiczeń języka literackiego niezależnie od poprawy przetwarzania słuchowego usprawnia również procesy językowe. Wspólne zajęcia, w czasie których dziecko wspólnie z rodzicem ćwiczy rozumienie tekstów, tzn. słucha opowiadań, wierszy, baśni, odpowiada na pytania oraz ma możliwość rozmowy na temat słyszanych treści, poprawia umiejętności komunikacyjne, umiejętność uważnego słuchania oraz nadawania komunikatów – umiejętności tak ważne w nauce w szkole.


 

Punktor  Terapeuci:

mgr. Justyna FurdakWstecz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem